Internašunála Sámi Filbmainstituhtta galgá nannet sámi filbmabuvttadeami ja loktet gelbbolašvuođa ja ekonomalaš vejolašvuođaid ovdánahttit, buvttadit ja čájehit sámegielat filmmaid. Dasa lassin ISFI lea instituhtta mii ovddida ja nanne ovttasbarggu gaskkal eará álgoálbmot filbmadahkkiid ja ásahusaid riikkaidgaskkasaččat.

ISFI lea Sámi muitalanárbevieru áššedovdi ja mii hukset nanu ja innovatiiva Sámi filbmaindustriija mii lea máilmmiviidosaččat oidnosis ja geasuheaddji.

ISFI ÁIGUMUŠ
Iežamet muitalusaid ja filmmaid bokti čuolahit mii áŋgirvuođain Sámi kultuvrra, árvvuid ja sámegielaid beale. Mii hábmet iežamet boahtteáiggi go muitalit min muitalusaid.

ÁRRAN
ISFI lea ÁRRAN gos Sámi muitalusat buollájit, ja gosa min muitaleaddjit čoahkkanit hábmet boahtteáiggi ja gos sis lea oktavuohta vássánáiggiin.

Árran lea davvisámegiel sátni mii govvida lávu váimmu ja gos sámi muitaleapmi lea dáhpáhuvvan áiggiid čađa. Árran symbolisere Sámi álbmoga eallinvuoimmi, báikki gos oktavuohta gaskkal olbmo ja visot eará čatnása oktii. Árran govvida sámiid oaidninvugiid áiggis, mas vássán-, dálá- ja boahtteáigi deaivvadit oktilaš áiggi, heakkaid ja jurdagiid rávnnjis.

Mii čuolahit Sámi kultuvrra, árvvuid ja sámegielaid beali.

Min bargu vuođđuduvvá buot olbmuid dásseárvui ja gudnejahttimii ja lagas oktavuhtii luondduin. Mii árvvusatnit buot min verddiid ja ovttasbargguid báikkálaččat ja máilmmiviidosaččat. Álbmogin mii orru njealji riikkas, lea rájákeahtes jurddašeapmi midjiide lunddolaš. Mii leat duostilat, positiivvat, proaktiivvat ja boahtteáiggediđolaččat.

• Positiiva ja boahtteáiggediđolaš

• Duostil

• Proaktiiva

• Rájákeahtes jurddašeapmi

• Gudnejahttin ja oktavuohta lundui ja buot sivdnádusaide

• Ovttasbargu ja fierpmádat báikkálaččat ja máilmmiviidosaččat

• Mii oamastit iežamet kultuvrra ja muitalusaid

• Mii gávdnat ráđi min árbevirolaš máhtus

  • Sámiin leat valjit kvalitehta filmmat ja muitalusat digitála hámis iežaset gillii.
  • Bargat dan ovdii ahte sámegillii gávdno eanet sisdoallu buot šáŋŋeriin; guhkesfilmmat, drámaráiddut, animašuvnnat ja spealut mánáide ja nuoraide.
  • Buvttadeamit Sámi mánáide ja nuoraide vuoruhuvvojit earenoamážit.
  • Sámi filmmat leat gávdnomis ja geasuheaddjit buot lávddiin, sihke Sámis ja riikkaidgaskasaččat.
  • Sámiin ja sámi kultuvrras lea máilmmiviidosaččat árvu, mii riggudahttá girjáivuođa.