Ofelaš rávvagat

Ofelaš – ehtalaš rávvagat filbmadahkkamii Sámi álbmogiin ja kulturvrrain lea dál almmuhuvvon. Sáhtá lohkat ja viežžat Ofelaš rávvagiid dáppe.

 

Ofelaš rávvagat lea oktasaš initiatiiva Internašunála Sámi Filbmainstituhta, Sámi Filbmabargiid Searvvi ja Ofelaš filbmadahkkiid ráđđeaddi joavkku bealis.

Áigumuš Ofelaš rávvagiiguin lea bálvalit iešguđet ulbmiliid. Vuosttažettiin leat rávvagat oaivvilduvvon praktihkalaš bagadussan filbmadahkkiide, das mo čađahit barggu nu ahte árvvusatná ja gudnejahttá sámiid, dalle go filbma gieđahallá sámi fáttáid dahje das leat mielde sápmelaččat. Seammás dáinna dokumeanttain háliidat maid čalmmustahttit dan makkár árvvut sámiide leat dehálaččat ja rávvet man lahkai garvit boasttu govvidemiid ja kultuvrralaš oamasteami. Dokumeanta deattuha dan makkár ovdamunit leat juogadit ja oahppat guđetguimmiin ja árvvusatnit dáiddáilaš friddjavuođa.

Mii bovdet du ovttasbargui

Váldo cealkámušat leat ahte mii sávvat bures boahtima buot ovttasbargguide mat leat sensitiivvat, ehtalaččat ja mat árvvus atnet duohta ovttasbarggu, ja gos ovdamunit juhkkojit. Lea maid deahálaš ahte olggobealde filbmadahkkit atnet muittus man buori dilis sii leat majoritehta posišuvnnas ja ahte álgoálbmot filbmadahkkiin ain ii leat seamma álki ruhtadit sin filbmaprošeavttaid.

Garvve čuovvumin stereotypiijaid

Dávjá olggobeale filmmat nannejit stereotiippalaš govvideami Sámiin ja álgoálbmogiin, ja dát daguha duohta vahagá min álbmogiidda. Čađa áiggiid leat olggobeale filbmadahkkit ráhkadan sisdoalu sápmelaččain, ja hui dávjá seammáhat stereotiippalaš muitalus geardduhuvvo, nu go ovdamearkka dihtii sámi noaidi meavrresgáriin. Dákkár stereotypiijat leat vahátlaččat, danne go dat nannejit ja mielddisbuktet ovdagáttuid ja rasisma sápmelaččaid vuostá.

Oahpa eanet Ofelaš rávvagiid birra

Jos dus lea beroštupmi diehtit eambbo Ofelaš ehtalaš rávvagiid birra, de mii ávžžuhat lohkat dokumeantta ja váldit atnui rávvagiid mat dás bohtet ovdan, erenomážit jus leat bargama Sámi inspirerejuvvon filmmain. Sáhtát maid váldit oktavuođa minguin Internašunála Sámi Filbmainstituhtas, nu ahte mii dahje min Sámi filbma- ja kulturráđđeaddijoavku sáhttá veahkehit du.