ÁRRAN 360°: Ođđa doarjja sámi oanehisfilmmaide

Internašunála Sámi filbmainstituhtta (ISFI), Norsk Filminstitutt (NFI) ja Office for Contemporary Art Norway (OCA) iluin almmuhit ÁRRAN 360 °, mii lea doarjja ođđa sámi oanehisfilmmaide ja digitála dáidagii, nu go 360 filmmat, virtuála duohtavuohta, augmented reality dahje eará platfoarbma neutrála ideat, mat galget čajehuvvot internašunála dáhpáhusas 2022:s. Eambbo dieđut almmuhuvvojit maŋŋel.

 

Dán prošeavtta jođiha ISFI ja ulbmil lea ovdanbuktit daid eanemus gelddolaš jienaid miehtá Sámi. Dát ođđa filmmat čajehuvvojit dasa erenoamážit huksejuvvon stuora lávus, mas lea 360 gráda šearbma.

– Mii ISFIas, OCAs ja NFIas leat hui ilus go beassat almmuhit dán erenoamáš prošeavtta, mas filmma ja digitála mediaid nanusmahtti fámut ovdanbuktet sámi eallin oainnuid. Min mielas dá lea deahálaš oassin min geatnegasvuođas láhčit vejolašvuođaid sámiide vai sin erenoamáš čehppodagat sáhttet ovdanbuktot globála dásis, dadjet ISFI direktevra Anne Lajla Utsi, NFI direktevra Kjersti Mo ja OCA direktevra Katya García-Antón.

ÁRRAN 360 °

Árran lea davvisámigiel sátni mii čilge lávu váimmu, man birra sámi muitaleapmi lea dáhpáhuvvan don doloža rájes. Árran symbolisere sámiid eallinvuoimmi, ja saji gos oktiičatno olbmuid oktavuohta nubbu nuppiin ja vuoiđđalašvuođain. ÁRRAN 360 ° ovddasta Sámiid ipmárdusa áiggis, gos vássán-, dálá- ja boahttáigi deaivvadit agálaš rávnnjis gos áigi, ideat ja olbmot deaivvadit.

Maŋemus jagiid leat sámi filmmat beaggán viidát máilmmis ja vuoitán bálkkašumiid stuorámus filbmafestiválain nugo Sundance Film Festival, Venice Film Festival ja Imaginative Film Festival. Filmmat ja digitála govahallamat leat čajehan sámi filbmadahkkiid erenoamáš attáldagaid ovdánbuktit álgoálbmot eallinoainnuid ja nu nannet álgoálbmogiid boahtteáiggi. ÁRRAN 360 ° lea lávdi gos beassat ávvudit daid filbmačehpiid internašunála oktavuođas.

ÁRRAN 360 ° doarjagat leat dál almmuhuvvon ja mii bovdet sámi filbmadahkkiid miehtá sámi sáddet midjiide ideaid dán prošektii.

Ohcanáigemearri ovdanáhttin: Geassemánu 18. Beaivi 2021.

Sáhtát ohcat dáppe.

ISFI, OCA ja NFI oktasaš jury árvvoštallá ohcamiid ja geat ožžot doarjagiid.

 

Govva: Marie Louise Somby