VUOSTTAŠ SÁMI NETFLIXBUVTTADUVVAN FILBMA

OAINNÁT NETFLIXAS 12.04

Guhkesfilbma Suoláduvvon ilbmá Netflixai, bearjadaga cuoŋománu 12. beaivvi.

Filmma lea Elle Márjá Eira bagadallan ja lea ráhkaduvvon Ann-Helén Laestadius girjji vuođul. Geahča unna oasáža dás bajábealdi.

Áigeguovdilis dehálaš filbma

Dát lea erenoamáš somás beaivi ja stuorra historjjálaš dáhpáhus, go sámegielat filbma ilbmá máilmmi stuorámus filbmastreamenbálvalussii Netflixii. Dál beassat mii ieža ja vejolaččat Netflix 260 millijuvnna geavaheaddji gullat sámegiela ja oaidnit áigeguovdilis ja deahálaš sámi filmma, dadjá Internašunála Sámi Filbmainstituhta direktevra Anne Lajla Utsi.

Filmmas leat sámi neavttárat ja sámi filbmadahkkit. Váldogovvejeaddji lea Ken Are Bongo, ja mielbuvttadeaddji lea ee Ann-Helén Laestadius. Váldoneavttárat leat Elin Oskal, Magnus Kuhmunen ja Lars-Ánte Wasara.

Ahte vuosttaš sámi guhkesfilbma ilbmá Netflixii mearkkaša olu Sámi filbma industriijii. Leat ollu sámi neavttárat váldorollain, sámegiella gullo ja sámegielat filbmabargit leat mielde buvttadeamis. Dát ligge mu filbmaváimmu sakka, dadjá Utsi.

Filmmas ledje vuosttaščájálmasat Gironis 7. beaivvi ja Stockholmas cuoŋománu 9 beaivvi. Filmma váldogiella lea davvisámegiella. Netflix lea buvttadan filmma, ja filmma sáhttá geahččat Netflix rávdnjema bokte cuoŋománu 12. B rajes.

Netflix lea máilmmi stuorámus filbmarávdnjenbáiki, ja leat 260 millijuvnna geavaheaddji miehtá máilmmi.


SUOLÁDUVVON

1 dii 47 min | Dráma
Filbma lea nuorra sámi nissona rahčama birra seailluhit árbevirolaš máhtu máilmmis gos ballu earálaganvuhtii lassána, dálkkádatrievdadeapmi áitá boazodoalu, ja nuorat válljejit sorbmet iežaset heađis.
Neavttárat


Neavttárat
Elin Kristina Oskal, Martin Wallström, Lars-Ánte Wasara, Magnus Kuhmunen, Risten-Alida Siri Skum, Anne Lajla Westerfjell Kalstad, Inger Gunhild Maria Tapio, Pávva Pittja.

Loga eanet buvttadeami birra IMDb bokte.


Loga eanet ISFI ja NETFLIX ovttasbarggu birra dás ja dás.