OĐASTUVVON: OFELAŠ BAGADUS

OFELAŠ – THE PATHFINDER

Ehtálaš rávvagat filbmadahkkamii Sámi álbmogiin ja kulturvrrain

 

Mii leat dál ođđasit almmuhan ja grafálaččat ođastan OFELAŠ – Bagadus movt fuolalaččat ráhkadit filmmaid sámi kultuvrra ja álbmoga birra. Lea Káren-Ann Hurri gii lea grafálaččat bardán ja hábmen dál bagadusa.

Ofelaš rávvagat lea oktasaš initiatiiva Internašunála Sámi Filbmainstituhta, Sámi Filbmabargiid Searvvi ja Ofelaš filbmadahkkiid ráđđeaddi joavkku bealis. Bagadus lea čállon 2021, ja grafálaš oassi lea ođastuvvon dán jagi.

Ofelaš bagadus lea ain seamma áigeguovdil. Erenoamážit dál go lea nu ollu mii geavvá sámi filbmamáilmmis, ja dál go mii vásihat nu stuorra berštumi sámi muitalusaide, dadjá Anne Lajla Utsi, Internašunála Sámi Filbmainstituhta direktevrra.

Loga bagadusa dás eaŋgalasgillii.

Áigumuš Ofelaš rávvagiiguin lea bálvalit iešguđet ulbmiliid. Vuosttažettiin leat rávvagat oaivvilduvvon praktihkalaš bagadussan filbmadahkkiide, das mo čađahit barggu nu ahte árvvusatná ja gudnejahttá sámiid, dalle go filbma gieđahallá sámi fáttáid dahje das leat mielde sápmelaččat. Seammás dáinna dokumeanttain háliidat maid čalmmustahttit dan makkár árvvut sámiide leat dehálaččat ja rávvet man lahkai garvit boasttu govvidemiid ja kultuvrralaš oamasteami. Dokumeanta deattuha dan makkár ovdamunit leat juogadit ja oahppat guđetguimmiin ja árvvusatnit dáiddáilaš friddjavuođa.

Mii bovdet du ovttasbargui
Váldo cealkámuš leat ahte mii sávvat bures boahtima buot ovttasbargguide mat leat sensitiivvat, ehtalaččat ja mat árvvus atnet duohta ovttasbarggu, ja gos ovdamunit juhkkojit. Lea maid deahálaš ahte olggobealde filbmadahkkit atnet muittus man buori dilis sii leat majoritehta posišuvnnas ja ahte álgoálbmot filbmadahkkiin ain ii leat seamma álki ruhtadit sin filbmaprošeavttaid.

Garvve čuovvumin stereotypiijaid
Dávjá olggobeale filmmat nannejit stereotiippalaš govvideami Sámiin ja álgoálbmogiin, ja dát daguha duohta vahagá min álbmogiidda. Čađa áiggiid leat olggobeale filbmadahkkit ráhkadan sisdoalu sápmelaččain, ja hui dávjá seammáhat stereotiippalaš muitalus geardduhuvvo, nu go ovdamearkka dihtii sámi noaidi meavrresgáriin. Dákkár stereotypiijat leat vahátlaččat, danne go dat nannejit ja mielddisbuktet ovdagáttuid ja rasisma sápmelaččaid vuostá.

Oahpa eanet Ofelaš rávvagiid birra
Jos dus lea beroštupmi diehtit eambbo Ofelaš ehtalaš rávvagiid birra, de mii ávžžuhat lohkat dokumeantta ja váldit atnui rávvagiid mat dás bohtet ovdan, erenomážit jus leat bargama Sámi inspirerejuvvon filmmain. Sáhtát maid váldit oktavuođa minguin Internašunála Sámi Filbmainstituhtas, nu ahte mii dahje min Sámi filbma- ja kulturráđđeaddijoavku sáhttá veahkehit du.

Davvisámegielat bagadus ođđa grafálaš hábmemin ilbmá maid farga.