ÁRRAN 360° – OHCÁ PROŠEAVTTAID BÅDÅDDJÅ 2024 OKTAVUOĐAS

ÁRRAN 360°OHCÁ PROŠEAVTTAID
BÅDÅDDJÅ 2024 OKTAVUOĐAS

Borgemánus 2022 čájehuvvui ÁRRAN 360° vuosttaš geardde Venezias, oassin Veneziabiennála Sámi paviljoŋga viiddiduvvon prográmmas. Prográmma čájehii sámi filbmadahkkiid hutkkálaš ja innovatiiva fámu ja suokkardii ođđamállet XR-teknologiija ja sámi muitalusaid ovttastahttima.
2024:s galgá ÁRRAN leat Bådåddjå 2024 – Eurohpálaš kulturoaivegávpoga oassin ja mii háliidit fas láhčit diliid suokkardeapmái ja innovašuvdnii ja ohcat ođđa prošeavttaid 360-filmmaid ja digitála dáidaga oktavuođas.

Prošeavttat čájehuvvojit oassin BÅDÅDDJÅ 2024-prográmmas ja vuosttaščájáhus lea guovvamánus 2024.

Geasuhit go ođđa teknologiijat ja daid innovatiiva muitalanvejolašvuođat du? Mii ohcat prošeaktajurdagiid filbmadahkkiin ja dáiddáriin geat háliidit suokkardit 360°-formáhta vejolašvuođaid ja geat eai bala muitaleames álgoálbmotmuitalusaid ođđa oaidninsajis.

Lea ISFI mii goziha prošeavtta, ja mihttun lea ođđasis čohkket Sámi gelddolaččamus hutkkálaš jienaid, ja mii ávžžuhit erenoamážit nuorra artisttaid ohcat. Ođđa barggut čájehuvvojit ÁRRAN filbmalávus ja šaddet ÁRRAN-prográmma oassin, ja sáhttet dan olis čalmmustahttojuvvot viidát riikkaidgaskasaččat.

ÁRRÁN 360 čájeha movt sápmelaččat oidnet gierdomannolaga, gos vássánáigi, dálááigi ja boahtteáigi deaivvadit áiggiid ja jurdagiid jotkkolaš rávdnjin.

Maŋemus jagiid leat sámi filbmadahkkit hirpmahuhttán filbmamáilmmi mihtilmas muitalusaiguin iešguđetge stuora filbmafestiválain birra máilmmi. Ealli digitálagovat leat čájehan sin erenoamáš návcca muitalit movt álgoálbmogat oidnet máilmmi ja maid ceavzilis boahtteáigi mielddisbuktá. ÁRRAN 360° addá vejolašvuođa ávvudit dán erenoamáš máhtu maiddái Bådåddjå 2024 oktavuođas. 

ÁRRAN 360° ohcá dál ođđa prošeavttaid, ja mii ávžžuhit erenoamážit nuorra sámi filbmadahkkiid ja digitála dáiddáriid miehtá Sámi ovdanbuktit ođđa jurdagiid dán prošeavtta oktavuođas.

Árran 360 2023-prošeavttaid ohcanáigemearri: Juovlamánu 15. beaivi 2022.

Ohcan sáddejuvvo: https://isfi.no/services/development/

Válljenproseassa čađahuvvo válljengotti bokte mas leat mielde ISFI ja BÅDÅDDJÅ 2024 ovddasteaddjit.